1. Chelatacja

  • Metoda polegająca na dożylnym wlewie EDTA – substancji chelatującej jony wapnia z płytki miażdżycowej powodując redukcję uwapnienia z następowym zwiększeniem przepływu przez chorą tętnicę.
  • Jednoczasowo w Alter Klinik stosujemy wlew Witaminy C z EDTA celem powstrzymania procesu tworzenia się miażdżycy.
  • Wieloośrodkowe badania dowodzą ze skuteczność terapii osiągają pacjenci którzy otrzymali ok. 20 wlewów dożylnych w regularnych odstępach czasu.
  • Procedura chelatacji jest zalecana przez Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne do leczenia chorych z dusznicą bolesną

2. Witamina K2 MK7 + Witamina D3
3. Tokotrienol
4. Domięśniowa suplementacja witamin z grupy B
5. Kwas Alfa-liponowy przy współistniejącej cukrzycy-wlewy dożylne.

Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę z naszym lekarzem, który określi częstotliwość chelatacji oraz ustali kompleksową terapię miażdżycy.